Porady

Bezpieczeństwo pożarowe dachów zielonych

Dach w układzie zielonym to uporządkowany system warstw, w którym każda pełni określoną funkcję w systemie jedno- lub wielowarstwowym. Bywa, że wiele warstw pełni równocześnie kilka funkcji i wzajemnie się uzupełnia.

zielony.jpg

Jedną z podstawowych warstw dachu zielonego, niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania, jest warstwa hydroizolacji, najczęściej wykonana z rolowanego wysoko modyfikowanego elastomerem bitumu, z wytrzymałymi na rozciąganie wkładkami z włóknin poliestrowych, dodatkowo odporna na przerastanie korzeni. Zwykle są to termozgrzewalne papy bitumiczne o funkcjach zapobiegających przerostowi korzeni.

Technologia wykonania dachu zielonego obejmuje określoną metodę przygotowania i prowadzenia procesu jego wytworzenia oraz montażu poszczególnych warstw systemu, a także – jako najważniejszą funkcję – zapewnienie szczelnej oraz trwałej hydroizolacji. Wiadomo, że za żywotność przekrycia dachowego odpowiedzialna jest hydroizolacja, stąd wymaga się od firmy wykonawczej (dekarskiej) skrupulatnego, zgodnego ze sztuką budowlaną jej wbudowania oraz od producenta samej hydroizolacji – reżimu technologicznego potwierdzającego wysoką klasę materiału.

System LEMBIT ZIELONY DACH w układzie dachu zielonego ekstensywnego w układzie tradycyjnym składa się z następujących poszczególnych warstw, licząc od góry: 

  • warstwa roślinna 
  • nasadzenie ekstensywne 
  • podłoże wegetacyjne 
  • substrat typ ekstensywny 
  • warstwa z włókniny filtracyjno-separacyjnej 
  • warstwa z maty drenażowo-retencyjnej 
  • warstwa z geowłókniny dyfuzyjno-separacyjnej 
  • warstwa hydroizolacyjna:

1. papa wierzchniego krycia odporna na przerastanie korzeni zgrzewalna np. LEMBIT ZIELONY DACH 

2. papa samoprzylepna np. LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S30 

3. termoizolacja – płyty styropianowe EPS lub pianka PIR 

4. klej bitumiczny lub poliuretanowy 

5. paroizolacja bitumiczna LEMBIT O PLUS PAROIZOLACJA S30 Al+V 

6. strop żelbetowy z warstwą spadkową zagruntowany LEMPLAST SUPER GRUNT SBS

Z uwagi na fakt iż warstwy paroizolacji oraz termoizolacji znajdują się pod hydroizolacją, daje to pewność prawidłowego funkcjonowania oraz żywotności dachu – jest to najczęściej popełniany układ rozwiązania stosowany na obiektach budowlanych.

Każdy rodzaj układu dachu zielonego systemu LEMBIT ZIELONY DACH, zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych oraz na podstawie klasyfikacji ogniowych, jest odporny na ogień zewnętrzny uzyskując klasę przekrycia dachu Broof(t1) zarówno z warstwami nasadzeń oraz kończąc na hydroizolacji – Klasyfikacja ogniowa nr 2424//2016/Z00NZP oraz 1340/2016/Z00NZP dla dowolnych kątów nachylenia połaci dachowej.

Dodatkowo jeżeli będzie wymagana klasa odporności ogniowej przekrycia dachowego z wykorzystaniem papy LEMBIT ZIELONY DACH, układ warstw zarówno na podłożu żelbetowym lub blaszanym posiada odpowiednie badania, potwierdzające uzyskanie klasę odporności ogniowej, odpowiednio RE30 lub RE15. Klasyfikacja ogniowa nr 0839.1/17/Z00NZP oraz 0839.2/17/Z00ZNP

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...