Porady

Franspol - nowoczesne systemy ociepleń Renox

Prawidłowo wykonane ocieplenie elewacji to koszt, który daje wymierne korzyści i oszczędności na wiele lat. W trakcie eksploatacji budynku zachodzi wiele procesów, w tym wymiana termiczna. Docieplenie minimalizuje straty energii potrzebne zarówno do ogrzania jak i chłodzenia budynku. Pamiętać przy tym należy, że kluczowe dla efektywności ocieplenia są parametry materiału izolacyjnego. Nie mniej istotny jest również aspekt dekoracyjny.

zdjecie_tytulowe_poradnik.jpg

Warstwa zewnętrzna elewacji zabezpiecza materiał termoizolacyjny przed czynnikami atmosferycznymi i biologicznymi oraz pozwala uzyskać zamierzony efekt estetyczny. Firma Franspol oferuje w tym zakresie systemowe rozwiązania, zarówno w przypadku użycia styropianu, jak i wełny mineralnej. Produkty z rodziny Renox pozwalają na dekoracyjne wykończenie elewacji materiałem mineralnym, akrylowym, silikonowym lub silikonowo-siloksanowym. Dostępna jest bogata paleta barw farb i tynków, z możliwością zabarwienia, w wybranych punktach handlowych na terenie całego kraju. 

Podczas ocieplenia należy zwrócić szczególną uwagę na sposób montażu styropianu. Zastosowanie nawet najlepszego kleju, w przypadku złej aplikacji, nie gwarantuje dobrej izolacji termicznej. Zaleca się klejenie metodą obwodowo-punktową, jak na rysunku poniżej, tak aby klej pokrywał minimum 40% powierzchni płyty styropianowej. Istotą takiej metody klejenia jest wyeliminowanie przepływu powietrza pod płytami.

Grubość kleju nie powinna przekraczać 5 cm. Miejsca styku płyt należy wypełnić nisko rozprężną pianką. Nie należy dopuścić do wypłynięcia kleju pomiędzy płyty ponieważ na łączeniach będą tworzyły się mostki cieplne. Płytę należy przyłożyć, mocno docisnąć i pozostawić do wyschnięcia. Przesuwanie styropianu w trakcie wiązania zaprawy spowoduje przerwanie tego procesu i zmniejszy właściwości klejące.

Coraz większą popularność na rynku zdobywa styropian szary. Mimo nieco wyższej ceny jego współczynnik przewodzenia ciepła jest o około 30% niższy niż płyt białych. Ma to istotne znaczenie dla grubości wykonywanych okładzin. Produkty Franspol czyli zarówno Klej do styropianu FP-11 jak i Klej do siatki FP-12 służą do przyklejania płyt białych i grafitowych (szarych). Ważne jest aby podczas montażu płyt styropianowych (dotyczy białych i szarych) elewację chronić od bezpośredniego nasłonecznienia oraz opadów. W tym celu najczęściej stosuje się siatki elewacyjne. Ich brak może powodować niewłaściwe wiązanie kleju a w efekcie osłabione mocowanie płyt do ściany. Dodatkowe mocowanie mechaniczne (kołkowanie) stosuje się po związaniu jeżeli wynika tak z projektu docieplenia, jeśli podłoże wykazuje brak stabilności na całej powierzchni oraz w przypadku docieplania już istniejącej warstwy termoizolacyjnej. Jeżeli zdecydujemy się na montaż mechaniczny pamiętać należy o większej ilości kołków przy rogach budynku (zwyczajowo stosuje się po 2 kołki na płytę 0,5m2 a przy narożnikach po 3). W przypadku styropianu grafitowego, należy w najszybszym możliwym czasie wykonać warstwę zbrojącą z siatki (układając ją na zakładkę) oraz kleju do zatapiania siatki (FP-12). Tak przygotowaną powierzchnię, po całkowitym wyschnięciu,  należy pokryć podkładem gruntującym, który zabezpieczy powierzchnię na ok. pół roku. Tynkowanie właściwe należy wykonywać na zagruntowane podłoże. Zastosowanie poszczególnych produktów w systemie ocieplenia styropianem firmy Franspol przedstawia poniższy rysunek.

Przy stosowaniu tynków kolorowych należy zwrócić uwagę, aby na jednorodnej elewacji lub na każdej wyodrębnionej powierzchni, używać masy z jednej serii produkcyjnej. Nie rozrzedzać wodą, ani mieszać z innym materiałem. Należy nanosić na przygotowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, warstwą na grubość ziarna. Po ściągnięciu nadmiaru zacierać pionowo, poziomo lub koliście, przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Fakturowanie przeprowadzić nie później niż po ok. 15 min. od nałożenia zaprawy- nie zwilżać wodą! Prace tynkarskie prowadzić w sposób ciągły (metoda „mokre na mokre”), aby uniknąć widocznych połączeń i nierównomierności barwy. Na dużej powierzchni zastosować podział na mniejsze fragmenty z zachowaniem prostych odcięć przy użyciu przylepnej taśmy tynkarskiej. W celu wyrównania barwy i struktury nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z masą, lecz uzupełniać go po opróżnieniu do połowy świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez osłon. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Przeciętny czas wysychania tynku, wynosi 12-48 godzin. Warunki pogodowe, mogą ten czas znacznie wydłużyć.

Pomocą służą nasi doradcy handlowi i techniczni: PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...