Porady

Szklane ściany w łazience – kabiny z pustaków szklanych Claroglass

Pustaki szklane nadają się do budowy ścianek działowych, przesłon, oraz, na przykład, kabin prysznicowych. Chętnie stosowane są w łazienkach, bo optycznie powiększają wnętrza, a dzięki wytłoczonym wzorom, pozwalają zachować poczucie intymności.

Parametry techniczne pustaków szklanych (bo takajest prawidłowa nazwa produktów najczęściej określanych mianemluksferów) sprawiają, że mogą być one z powodzeniem wykorzystywanetak na zewnątrz budynków, jak i we wnętrzach. Ich najbardziejcharakterystyczną cechą jest przepuszczalność światła, większa lubmniejsza, w zależności od tego czy pustaki są bezbarwne, koloroweczy satynowane. Konstrukcje z pustaków szklanych umożliwiajądoświetlenie więc pomieszczeń pozbawionych okien, a równocześnie,przy zastosowaniu pustaków kolorowych - kreowanie w nich nastroju.Wewnętrzne zbrojenie konstrukcji ścianek z pustaków szklanychzapewnia im wytrzymałość, a równocześnie wysoki poziombezpieczeństwa. Przegrody takie są trudne do sforsowania.
Do budowy ścianek kabin prysznicowych stosuje się niemal wszystkierodzaje pustaków szklanych dostępnych na rynku, z wyjątkiempustaków barwionych powierzchniowo. Pustaki te wykończone są odwewnątrz specjalną powłoką lakierniczą, która wprawdzie doskonalezdobi szkło, lecz jednocześnie jest niezwykle delikatna, więc źleznosi nagłe zmiany temperatury (z takimi mamy do czynienia wprzypadku kabiny prysznicowej), promieniowanie UV i różnicewilgotności. Pustaki barwione powierzchniowo są przeznaczone tylkodo zastosowań dekoracyjnych, wewnątrz pomieszczeń i tylko tam,gdzie nie będą narażone na silne czynników zewnętrznych.
Montaż pustaków jest bardzo prosty. Podstawową metodą budowania znich konstrukcji jest murowanie z użyciem zaprawy cementowej bezwapna.
Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów specjalistycznych zaprawprzeznaczonych do tego celu, charakteryzujących się odpowiednimiparametrami, czyli elastycznością i przyczepnością. Oprócz tegomają one właściwości pozwalające na wykonanie zabudowy z pustakówszklanych w tak zwanych pomieszczeniach mokrych, umożliwiają więcbudowę kabin prysznicowych. Specjalna zaprawa do pustaków szklanychjest też wodoodporna i niewrażliwa na wszelkiego rodzaju czyszcząceśrodki chemiczne, a te cechy są najważniejsze w zastosowaniachłazienkowych.

Ogólne zasady montażu


• Każda konstrukcja z pustaków szklanych powinna mieć cokół orazpas górny i boczne, które tworzą tak zwaną ramę obwodową. Powinnabyć ona zbrojona gotową drabinką zbrojeniową lub dwoma prętami  6mm (gdy wystarczą pręty krótsze niż 1,5 m) lub prętami  8 mm (gdypotrzebne są dłuższe niż 1,5 m) i mieć dylatację (do jej wykonaniamożna użyć specjalnej taśmy dylatacyjnej oferowanej przez niektórefirmy lub dwóch warstw papy). Stal zbrojeniowa musi byćzabezpieczona antykorozyjnie.
• W celu ochrony konstrukcji przed wnikaniem wilgoci, miejsca stykuramy obwodowej z murem należy uszczelnić elastycznym materiałem, naprzykład silikonem. Jeżeli wymiary ścianek przekraczają 3 x 4 m(ścianki wewnętrzne, gdzie 4 m jest wymiarem poziomym), wkonstrukcji należy umieścić żebra rozdzielcze z dylatacją.
• Tradycyjną murowaną ramę obwodową można zastąpić różnego rodzajustalowymi profilami typu C bądź specjalnymi listwami obwodowymiwykonanych z PCW, dostępnymi w kolorach białym i popielatym.
• Do układania pustaków na zaprawie należy używać krzyżykówdystansowych do pustaków szklanych. Zapewniają one stałą odległośćpomiędzy elementami oraz ułatwiają utrzymanie pionu.
• Wszystkie spoiny trzeba wypełniać zaprawą. Zaprawy do pustakówszklanych są zazwyczaj suchymi gotowymi mieszankami do urobienia zwodą zaczynową w proporcji określonej na opakowaniu. Po zarobieniuzaprawa powinna mieć półplastyczną konsystencję, uniemożliwiającąwyciekanie.
• W spoinach poziomych układa się pręty lub drabinki zbrojeniowe,tak, aby ich końce łączyły się ze zbrojeniem pasa bocznego. Spoinypionowe zbroi się pojedynczymi prętami, układanymi na przemian odzewnętrznej i wewnętrznej strony ścianki i wiąże się je drutem zezbrojeniem poziomym. Zbrojenie pionowe powinno zaczynać się wcokole, a kończyć się w pasie górnym. Zbrojenie powinno być takułożone w warstwie zaprawy między pustakami, aby ich niedotykało.
• Po ułożeniu ostatniego rzędu pustaków trzeba oderwać płytki poobu stronach wszystkich krzyżyków dystansowych.
• Po częściowym wyschnięciu zaprawy należy wygładzić wszystkieszczeliny i zebrać nadmiar zaprawy. Dwie - trzy godziny powygładzeniu szczelin trzeba wytrzeć powierzchnię ściany.
• Jeżeli do montażu użyta została specjalna zaprawa, nie jestkonieczne użycie zaprawy do fugowania. Można go wręcz uniknąćszczelnie wypełniając spoiny zaprawą.

O czym warto pamiętać

• Ścianki z pustaków szklanych nie można łączyćna sztywno z innymi ścianami. Połączenie powinno być elastyczne ipozwalać na swobodną pracę ścianki - w przeciwnym wypadku luksferymogą pękać.
• Pustaki trzeba układać warstwami poziomymi. Aby konstrukcjawyglądała estetycznie, najlepiej układać nie więcej niż czterywarstwy dziennie. Pozwala to uniknąć nierównomiernego osiadaniapustaków.
• Nadmiar zaprawy wypływający przez szczeliny najlepiej natychmiastzdejmować miękką gąbką. Jeśli zaprawa zaschnie, to usuwając jąmożna porysować powierzchnię pustaków.
• Spoiny pomiędzy pustakami można wykończyć kolorowymi fugami. Wtrakcie montażu należy oczyścić szczeliny z zaprawy na głębokośćokoło 1cm. Następnie trzeba wypełnić je fugą, wybierając do tegocelu zaprawę drobnoziarnistą. Gruboziarnista mogłaby porysowaćszklaną powierzchnię.
• Budowę konstrukcji rozpoczyna się od montażu listwy startowej, naprzykład: obwodowej Lux Prof, która wraz z pasami bocznymi utworzyramę obwodową. Trzeba pamiętać, że ścianka z pustaków szklanychmusi mieć co najmniej dwa punkty podparcia.
• Listwę obwodową mocuje się na sztywno do podłoża kołkamirozporowymi.
• Następnie na jej dnie należy ułożyć taśmę dylatacyjną (orazzamontować zbrojenie obwodowe (drabinkę zbrojeniową lub dwa pręty),podwiązując je do spinek listwy. Przed montażem trzeba sprawdzićpoziom podłoża, aby mieć pewność, że konstrukcja będziestabilna.
• Ponieważ budowana ścianka ma mieć konkretne wymiary, trzebapamiętać, że pustaki wraz ze 1-centymetrową spoiną mają 20 cmszerokości. Z tego powodu listwa startowa musi mieć długość będącąwielokrotnością tego wymiaru. Listwę obwodową Lux Prof daje sięłatwo przycinać za pomocą piłki do metalu.
• Listwę obwodową montuje się do prostopadłej ściany, tworząc w tensposób pas boczny konstrukcji. Dlatego trzeba sprawdzić pion ścianyoraz wyznaczyć na niej miejsce, w którym powinna być zamontowanalistwa obwodowa.
• Gdy pomieszczenie jest zbyt niskie i niemożliwe jest umieszczeniezbrojenia w zamocowanej już listwie obwodowej, taśmę dylatacyjną idrabinkę zbrojeniową można ułożyć przed zamontowaniem listwy.Drabinkę podwiązuje się do znajdujących się w listwie spinek.
• Listwę obwodową trzeba w całości wypełnić zaprawą. W takprzygotowanym podłożu, rozpoczynając od narożnika, można układaćpierwszą warstwę pustaków szklanych. Zaprawę należy nakładać nakrawędź pustaka, a po jego umieszczeniu w konstrukcji, usunąć jejnadmiar. Odległości między pustakami reguluje się krzyżykamidystansowymi.
• Po ułożeniu pierwszej warstwy pustaków trzeba wilgotną szmatkązebrać nadmiar zaprawy, nie dopuszczając do jej wyschnięcia.
• Następnie należy sprawdzić poziom pierwszej warstwy, a późniejułożyć drabinkę zbrojeniową lub dwa pojedyncze pręty. W spoinachpionowych również trzeba umieścić pręty. Miejsce spojenia zbrojeniapionowego i poziomego wiąże się drutem wiązadłowym.
• Drugą warstwę pustaków układa się analogicznie jak pierwszą.
• Zbrojąc spoiny poziome trzeba pamiętać, by końcówki zbrojeniazakotwione były w ramie obwodowej.
• Po upływie 24 godzin, kiedy zaprawa zwiąże, można przystąpić domontażu kolejnych warstw.
• Krawędzie zewnętrzne ścianek z pustakami można wykończyćprzeznaczonymi do tego celu płytkami wykończeniowymi, którekolorystycznie dostosowane są do oferowanych na rynku pustakówszklanych. Przykleja się je także zaprawą przeznaczoną do pustakówszklanych, rozkładając ją na całej powierzchni płytki. Odległościmiędzy płytkami wykończeniowymi reguluje się krzyżykami do glazury.Wielkość krzyżyków należy dobrać do szerokości spoiny miedzypustakami.
• Dno kabiny (posadzkę) wykładanej płytkami musi być odpowiedniowyprofilowane, ze spadkiem w kierunku spływu. Osiągnięcie tego celuułatwia listwa obwodowa. Ma ona wysokość 4 cm, co jest odpowiednimpodwyższeniem, by uzyskać właściwy spadek do kratki ściekowej.

• Montaż konstrukcji rozpoczyna wykonaniecokołu, który wraz z pasem górnym i pasami bocznymi utworzy ramęobwodową.
• Łączenie pustaków szklanych z materiałami ściennymi wymuszakonieczność stosowania połączenia elastycznego, to jest zdylatacją. Takie rozwiązania są zalecane bez względu na to, z ilupustaków będzie zbudowana ścianka. Konieczne jest ich zastowanierównież wtedy gdy konstrukcja z pustaków szklanych będzie stanowiławypełnienie otworu powstałego po wyburzeniu fragmentu ścianywybudowanej w innej technologii.
• Miejsca połączeń pustaków szklanych ze ścianami bocznymi ibrodzikiem trzeba uszczelnić silikonem sanitarnym.
• Nie wolno ścianki z pustaków stawiać na samym urządzeniu.
• Trzeba pamiętać, aby wcześniej zaplanować rozmiar kabinyprysznicowej uwzględniając wymiary brodzika. Montuje się go nakońcu budowy ścianki, wbudowując go w dopasowany rozmiarami otwór.Warto przy tym uwzglednić fakt, że pustak wraz ze spoiną ma 20 cmszerokości , dobrze więc, by wymiar brodzika był wielokrotnością 20cm (ewentualnie + 10 cm), bo ułatwi to dopasowanie wymiarówkonstrukcji do rozmiarów urządzenia.
• Montaż drzwi kabiny prysznicowej do ścianki z pustaków szklanychnależy rozpocząć od zakotwienia ich w spoinach między pustakami.Spoina jest jedynym miejscem, w który można ingerować elementamiobcymi (kołkami rozporowymi, dyblami).

Po łuku


• Budowę ścianek o nietypowym kształcie również rozpoczyna się odmontażu listwy startowej, w tym wypadku specjalnej profilowanejlistwy obwodowej.
• Żądany łuk uzyskuje się nadając listwie profilowanej takikształt, jaki ma mieć ścianka z pustaków szklanych. Warto pamiętać,że minimalna średnica ścianki łukowej z pustaków połówkowych to 160cm.
• Najpierw należy zaznaczyć na posadzce obrys ścianki łukowej lubokrągłej.
• Listwę profilowaną należy rozciąć wzdłuż i jedną z jej częściprzymocować do podłoża wkrętami lub kołkami rozporowymi. Następnietak samo trzeba postąpić z drugą częścią listwy. Obie części należyspiąć spinkami, przywracając listwie szerokość 8 cm.
• Dno listwy, na całej jej długości, trzeba wyłożyć taśmądylatacyjną, którą wcześniej należy ponacinać tak, aby dała sięswobodnie rozłożyć.
• W ściankach o nietypowych kształtach zbrojenie listwy obwodowejstanowią pojedyncze pręty, podwiązane do spinek tak, aby nie opadłyna dno listwy. W listwie profilowanej zbroi się zewnętrzną iwewnętrzną krawędź cokołu. Następnie listwę wypełnia się zaprawąmontażową.
• Do układania pustaków na listwie profilowanej służą krzyżykidystansowe do ścianek łukowych.
• Układanie pierwszej warstwy rozpoczyna się od zewnętrznejkrawędzi listwy obwodowej. Tę warstwę trzeba montować ze szczególnądokładnością (sprawdzając pion i poziom), ponieważ właśnie onadecydować będzie o stabilności i poprawności wykonania całejkonstrukcji.
• W zbrojeniu pionowym ścianki łukowej pręty układa się tylko przyzewnętrznej krawędzi ścianki, uważając, by nie stykały się zpustakami.
• Po zamontowaniu zbrojenia pionowego w pierwszej warstwie należyzrobić 24-godzinną przerwę w pracy, by zbrojenie pionowe związało zzaprawą.
• Po upływie tego czasu można przystąpić do montażu zbrojeniapoziomego, podwiązując jego pojedyncze pręty do zbrojeniapionowego. Po zazbrojeniu pierwszej warstwy można rozpocząć montażnastępnych, na bieżąco kontrolując pion i poziom ścianki. Również wprzypadku ścianek łukowych jednorazowo można układać maksymalnie 4warstwy. Oznacza to, że prace przy konstrukcji zbudowanej z 9warstw będą trwały co najmniej 3 dni. Po tym okresie ścianka łukowajest gotowa do spoinowania oraz wykończenia krawędzizewnętrznej.
• Przed spoinowaniem należy zerwać listki krzyżyków dystansowych.Następnie trzeba przygotować zaprawę do spoinowania - może być tospecjalna zaprawa do pustaków szklanych lub każda inna zaprawa dospoinowania. Zaprawę nakłada się pacą do spoinowania na całąpowierzchnię pustaków. W przypadku pustaków satynowanych należywięc pozostawić na nich folię zabezpieczającą. Gdy zaprawa dospoinowania zwiąże, jej nadmiar trzeba zebrać specjalną gąbką. Pościągnięciu folii zabezpieczającej pozostaje jeszcze nadaniekształtu spoinie.
• Po zakończeniu fugowania ściankę wielokrotnie trzeba przemyćczystą wodą, by całkowicie usunąć biały nalot ze szkła.
• Krawędzie zewnętrzne ścianki można wykończyć specjalnymi płytkamiwykończeniowymi, kolorystycznie dostosowanymi do pustakówszklanych.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...